Mbak Dita


Guru: Anak cantik siapa namanya, Nak?
Murid: DITA, Bu. Tapi kalau Mama saya memanggil saya LENI. Sedangkan teman-teman disekolah memanggiil saya FIA.
Guru: Banyak sekali pilihan nama panggilanmu, Nak. Memangnya nama lengkapmu siapa?
Murid: DITALENI RAFIA, Bu ...

*daripada makan apel, mending diiket rafia*